JOVES

El procés de creixement de la infància a l’adolescència i a l’edat adulta és un temps de transformació durant el qual poden aparèixer inseguretats, conflictes, dubtes, inquietuds…

Proposem un espai individual i/o de grup on, vosaltres els joves, podeu trobar un lloc propi i, des d’allò creatiu, anar construint la vostra personalitat i la manera d’habitar i situar-vos en el vostre entorn.