El Museu de la Garrotxa apropa les exposicions a través de l’Artteràpia

El Museu de la Garrotxa i Altrart, Associació d’Artteràpia Olot han col·laborat per a la realització de tallers de sensibilització a l’Artteràpia, aquesta vegada en relació a l’exposició “El Fluvià, tres comarques i un riu” amb un grup del Centre de dia de Salut Mental de la Garrotxa, amb dones de Càritas i amb un grup de joves de l’Esplai Garbuix.

Altrart Artteràpia

L’experiència parteix de la idea de fer que la visita a l’exposició sigui una experiència vivencial i que cadascú pugui fer un recorregut propi i personal mitjançant els diferents llenguatges artístics que proposen les artterapeutes. La idea és que cada participant pugui experimentar amb diferents llenguatges artístics i així entrar en contacte amb els processos creatius i amb els altres participants. Aquests tallers exploren noves formes de comunicació i diàleg amb la voluntat de crear experiències de relació diferents i descobrir les pròpies capacitats.

S’han fet tallers per a tres col·lectius: un grup del Centre de dia de salut mental de la Garrotxa, un grup de dones de Càritas i un grup de joves de l’Esplai Garbuix. Cada grup ha fet dues sessions i els tallers s’han adaptat a les característiques de cada grup.

Les sessions tenen una estructura general basada en un primer temps de posada en contacte amb l’espai, l’artterpeuta i el grup; un segon temps en què es fa un procés creatiu; i un tercer en què es recull i es comparteix el que s’ha fet.

En els tallers relacionats amb l’exposició “Fluvià, tres comarques i un riu”, s’ha treballat el moviment corporal a partir de la recerca de paisatges fluvials en moviment sota la idea de sentir-se com el riu i s’han introduït aspectes sobre allò que els suggereix el riu. Després, s’ha visitat l’exposició, donant importància tant al contingut com a la forma i, finalment, cada participant ha fet una interpretació personal de la mostra a través del dibuix, el collage o l’escriptura.

És la segona vegada que el Museu de la Garrotxa i Altrart organitzen  tallers d’artteràpia en relació a una exposició. L’any passat es va fer amb l’exposició sobre Miquel Blay amb uns resultats que es van valorar molt positivament per part dels impulsors i també dels participants. Aquesta iniciativa és una acció més dels Museus d’Olot que respon a la voluntat de ser el màxim d’inclusius possible i d’arribar al màxim de públic.