ADULTS

El viure de l’edat adulta requereix assumir responsabilitat, prendre decisions, fer-se càrrec de diverses qüestions. Hi ha moments en què les situacions es fan difícils d’assumir, com ara:

– Manca de temps que provoca viure amb estrès.

– Ansietat, angoixa, desànim, manca de motivació, no trobar el propi impuls vital.

– Hi ha símptomes que s’imposen i es fa difícil gestionar-ho emocionalment, tant els propis com els de les persones estimades.

A Altrart us proposem un espai, individual i/o grup, on des del treball amb els llenguatges artístics, l’escriptura, la veu, manualitats, etc., i la relació amb l’artterapeuta, pugueu anar teixint un sentit i reobrint les pròpies capacitats creatives per resoldre i despertar a una manera més viva de relació amb un mateix i amb els altres, un espai on sentir-vos creadors de la vostra existència, doteu de sentit la pròpia vida.

Oferim consultes personalitzades d’assessorament davant dubtes, conflictes i gestió emocional de situacions concretes.