FAMÍLIES

L’espai on es creen les primeres formes de relació i que ens acompanyaran al llarg de la nostra vida, és la família.

Esdevenir pare i mare no és quelcom que estigui fet, ningú no ens pot donar receptes màgiques i a poc a poc cadascú es va construint i reinventant com a mare i pare en la relació amb els fills. La presència d’un fill modifica la relació de parella que, a vegades, aquesta pot quedar en un segon terme generant conflictes en el sí de la parella.

És cert, que en el si de les famílies també es poden generar conflictes. La manca de temps i la dificultat en la comunicació a vegades porten a situacions difícils de comprendre i sostenir. Aquí us proposem un espai on pares, mares i fills pugueu compartir i comunicar-vos a partir dels llenguatges artístics, i també amb l’acompanyament de l’artterapeuta anar teixint uns vincles fertilitzadors de creixement personal i col·lectiu.

Així mateix, a Altrart trobareu un espai on els pares i les mares, individualment o en parella, pugueu posar a treballar els vostres desitjos, les vostres pors, els dubtes, les diferències d’opinions i així anar trobant la pròpia manera d’estar en família.